Panorama Szczecina

Placówki Kulturalne

1.   Teatr Współczesny w Szczecinie,

 

2.   Opera na Zamku,

 

3.   Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie,

 

4.   Miejski Ośrodek Kultury,

 

5.   Szczecińska Agencja Artystyczna,

 

6.   Miejska Biblioteka w Szczecinie,

 

7.   Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,