Panorama Szczecina

Fundusze Inwestycyjne

1.   Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych „Dragmor” - Szczecin,

 

2.   Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Gryf” – Szczecin,