Panorama Szczecina

Zakłady Opieki Zdrowotnej

1.   Zakład Usług Medycznych Dolna Odra w Gryfinie,

 

2.   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie,

 

3.   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie,

 

4.   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie,

 

5.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczeniai Profilaktyki w Szczecinie,

 

6.   Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie,

 

7.   Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Szczecinie,

 

8.   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie,

 

9.   Uzdrowisko Kołobrzeg  Spółka Akcyjna – Kołobrzeg,