Panorama Szczecina

Wyższe Uczelnie

1.   Uniwersytet Szczeciński,

 

2.   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

 

3.   Akademia Rolnicza w Szczecinie,

 

4.   Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu,

 

5.   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

 

6.   Wyższa Szkoła Administracji w Szczecinie,

 

7.   Akademia Morska w Szczecinie.